Xin Chào Mọi Người
Gia Đình con đã sống ở Mỹ 1 năm và anh con bị ở lại VN vì quá tuổi. Ba mẹ có làm hồ sơ bảo lãnh cho anh con nhưng có nghe về tin lấy PD của cha mẹ làm PD cho con bảo lãnh. Nhưng vì không để ý bây giờ ba con coi lại và thấy case number của hồ sơ bảo lãnh ba mẹ con HCM bị sai 1 số nhưng ba con không biết nên làm sao. Ba con kính mong mọi người đã từng gặp phải vấn đề này chỉ giúp cho ba con.
Cảm ơn mọi người