minh qua my mới hơn 6 tháng ak,h mình muốn bão lãnh bạn gái mình qua để đi du lịch được không dzậy