Em có gửi thư cho visa hỏi tình trạng Hồ sơ của em. Nhưng ở đó không có, và họ yêu cầu em scan cho họ I797. Sau đó họ trả lời em như thế này: Dear Sir/Madam:

Please be advised the I-797, Notice of Action - Approval Notice
submitted with your inquiry indicates the principal applicant will be
adjusting status in the United States, and your petition is being stored
at U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), (CALIFORNIA
SERVICE CENTER - CSC). *Please contact USCIS at 800-375-5283 or visit
their web site at www.uscis.gov for additional information. Như vậy hs của em có được ưu tiên visa không? Hay là em phải đợi đến khi chồng em có Quốc tịch thì em mới có thẻ xanh. Xin cám ơn ạ.