Xin ban điều hành kích hoạt nick dùm em, em cám ơn.