Tôi là thường trú nhân đc 6năm,nay tôi muốn nộp h/s cho anh ruột đi d/l,xin nói thêm là anh tôi đã rớt khi p/v HO vào năm 2007 và 2012 cũng rớt khi p/v du lịch,anh tôi 58tuổi có tài khoản khá nhiều , vậy nếu làm h/s xin đi dự các sự kiện như họp mặt của trường cũ hay hội ái hữu các đoàn thể hoặc là các binh chủng của chế độ cũ hay chỉ là đi d/l bình thường xin các bạn góp ý và chỉ dẫn ,rất cám ơn.
thằng bờm