Vernon College

Spring

MATH 2413 (4HRS)
ENGL 1301
SPCH 1315
PHED 1306
HITS 1311

Summer

ENGL 1302
ENGL 2327

Freshmen
Fall
MATH 2425 (3)
PHYS 1443 (4)
MAE 1104 (1)
CHEM 1465 (4)
HITS 1312 (3)
MAE 1350 (4)

Spring
PHYS 1444 (4)
MAE 1312 (3)
MAE 2360 (3)
MAE 1105 (1)
POLS 2311 (3)
MATH 2326

Summer
MATH 3330
MAE 2312

Sophomore

Fall
MAE 2315
MAE 3309
EE 2320
MAE 2323
POLS 2312
MAE 2381

Spring
MAE 3324
MAE 3360
MAE 3311
MAE 3318
ECON 2305
MAE 3310

Summer
TECH ELECTIVE 2
TECH ELECTIVE 1

Junior

Fall
MAE 3303
MAE 3181
MAE 3315
MAE 3304
COMPS 2302
MAE 3242

Spring
MAE 3306
MAE 3405
MAE 3182 (1)
MAE 4321
ART ELECTIVE
MAE 2314
Summer
TECH ELECTIVE 3
Prepare for thesis

Senior

Fall
MAE 4350
MAE 3316
MAE 3314
MAE 3319
MAE 3344

Spring
MAE 4351
MAE 4188
MAE 4344
MAE 4310

mấy lớp mà mình để Italic là của mechanical engineer.