Có cơ hội nào cho du học sinh kiếm được internship tại mỹ ko các bác
Cháu đang học điện tử viễn thông năm 3 ,được 1 học kỳ rồi,GPA 3.0 vì bị 1 môn ngoài chuyên ngành kéo thấp,cháu là dạng transfer từ VN qua.Ngoài học tập thì cháu chưa có thành tích gì nổi bật về kinh nghiệm thực tế nên cho cháu hỏi là có thể kiếm dc internship tại mỹ ko,cháu có đi mấy cái career fair nhưng có vẻ họ để ý dân mỹ và không quan tâm international lắm