Xin chào diễn đàn XNC!
Gia đình mình đã đi khám sức khỏe tại BV Chợ Rẫy và ba mình đã phải điều trị bệnh lao trong vòng 6 tháng. Kể từ ngày uống thuốc đầu tiên đến nay đã 3 tháng nhưng chỉ mới 2 tháng đầu thì ba mình được giảm số thuốc uống và không cần phải thử đàm mỗi tháng nữa. Trên tờ giấy hẹn của BV thì có ghi là ngày 10/4/2013 đến chụp X-quang lại vậy mọi người cho mình hỏi:
1. Sau 6 tháng điều trị thì những người thân còn lại trong gđ có phải khám sức khỏe lại không?(gđình mình đã pv rồi và hs mình và mẹ đều đã đầy đủ chỉ có hs sức khỏe của ba là đang bị giữ lại)
2. Sau 6 tháng uống thuốc, tức là ngày 10/4/2013 như BV ghi thì ba mình có phải lấy đàm và cấy từ 1 đến 2 tháng nữa không?
Xin ace trả lời giúp!