các anh chị ơi ,bây giờ em của em mới có quốc tịch,và chuẩn bị bảo lãnh anh chị em qua Mỹ,mong các anh chị từng làm cho em biết bắt đầu phải làm gì(làm hồ sơ),phía anh em ở VN có cần làm gì không ,Cám ơn rất nhiều