Moi ngươi cho mình hỏi là khi qua mỹ gia mình ở nhà của người bão lãnh (oakland,ca) , nhưng bay gio em minh qua o chung voi dì mình ( alameda,ca ) là người bảo trợ để xin học hhigh school bên này vì trường sát bên nhà.
** vậy nếu em mình wa đó học có xin được medicare and food stamp k? Vì thường mấy người dì mình mới wa xin được nhưng khong o chung với người b.trợ, ko biết em mình ở rieng va o chung voi ng bảo trợ như vay co dc k ???