Hi anh chị em diễn đàn,

Anh chị em có thể giúp mình kiểm tra tình trạng số hồ sơ này không? Tại vì gia đình bên Mỹ thay đổi địa chỉ nhiều lần mà không thông báo cho NVC nên nghe nói là bị phạt hay từ chối gì đó mà lâu nay không nhận được thông tin gì thêm nữa.

Xin cảm ơn anh chị em.