Chả là năm nay năm tuổi của em hay sao mà mới lái xe đi làm gần tới nơi rồi thì bị dính ticket. Limit chỉ cho 35 mà em lái lên tới năm mấy. Em bị lần đầu tiên và bị đóng trăm rưởi, cảnh sát của Renton, Washington state. Xui đúng là xui mọi lần vẫn chạy không sao hôm nay lại bị. Hic hic. Các bác nào chỉ em cách ra tòa mà giảm tiền phạt với không bị ghi vào record. Em xin chân thành cảm ơn.