Chào chú Vha08!

Con tên Nhung,26 tuổi và con qua mỹ được 1,5tháng. Con đã có SSN, Green card va bằng lái tạm, nay con muốn xin FAFSA để đi học trường Cypress college, CA. Con đã thử điền đơn nhưng không thấy có kết quả, nhà con có 3 chị em muốn đi học college và đi theo diện ông bà bảo lãnh ba mẹ con. Mong chú Vha08 giúp con cách thức như thế nào để xin được FAFSA. Ông bà con đã già và hiện ăn tiền trợ cấp, ba mẹ còn thì chưa đi làm gì.

Cám ơn chú nhiều./