Có anh chị nào hay gửi tiền hay nhận tiền từ Mỹ gửi về Việt Nam cho em hỏi cái
---Khi người bên Mỹ gửi tiền về, thì người bên Mỹ có được dịch vụ đưa cho cái bill ghi địa chỉ người nhận bên Việt Nam không? (Người bên Mỹ này đó giờ vẫn gửi theo địa chỉ A, nhưng người nhận lại nhận được tiền ở địa chỉ B - B là nơi mà người nhận chỉ ở 1 vài tuần để ôn thi thôi, nhưng trong vài tuần đó có 1 người Z gửi tiền nhờ mua đồ, nên người nhận cho địa chỉ B. Máy trong dịch vụ nó lưu người nhận đang ở địa chỉ B luôn, nhưng người nhận không muốn cho người bên Mỹ biết vì nhiều lý do). Vì vậy, nên em muốn biết là người bên Mỹ có nhận được cái bill có địa chỉ B hay không??? Địa chỉ B là địa chỉ người nhận muốn giấu.---