Một tháng tăng được 1 tuần như hiện nay nếu không có tiến triển gì thì 4 năm chỉ tăng được 1 năm vậy thì thời gian chờ sẽ kéo dài thêm gấp mấy lần lần như vậy thì tiêu mất. Anh chị em gì có thông tin gì khả quan hơn làm ơn cho em cũng như mọi người được biết. Xin cám ơn nhiều.