Chào các anh chị trong diễn đàn,ai biết hồ sơ vợ bảo lãnh chồng này tới đâu rồi giải thich hộ em với khoảng khi nào thì dc phỏng vấn
septemper12,2011
case number:hcm2011751068
priority date:04apr2011