Cháu hiện giờ 21t đang ở San Jose, CA. Cháu có nghe nói về đạo luật y tế của Obamacare, nhưng không biết cách xin như thế nào? Cháu hiện giờ vừa hết Medical, cần có bảo hiểm y tế. Xin cô chú giúp đõ cho cháu cách xin Obamacare như thế nào? Mua bảo hiểm của đạo luật Obamacare bao nhiêu tiền ?

Cháu Thank too much cô chú XNC.