Kính gủi ACE admin!
Em nhờ ACE kiểm tra dùm em số hồ sơ diện F4:
tháng 10 năm 2010 em đã nộp tiền:
Immigrent visa application processing fee biil invoice:
- NVC case: HCM 2009760197.
- IV Invoice for: Viet Quoc Nguyen
- Amuont due: 404.00$.
Mẫu DS 230 em đã điền và nộp cho NVC rồi mà không thấy hồi âm, nhờ anh chị kiểm tra dùm em không biết hồ sơ của em thế nào, chừng nào được gọi phỏng vấn.
Cám ơn anh chị nhiều!