Kính chào các Anh chi.
Tháng 12 em nôp form I 1751 và dóng 600 cho sõ di trú, sau Khi nhân form i1751 cūa em USCIS kêu em làm form I 90 và dóng lê phí 90 dollar , USCCIS nói dã câp' sai green card cho em,
Có Anh chi nào bi giông' em ko? Hôm nôp form dên' nay 4 tháng rôi em ko tháy kêu lān Tay Chup hình gì ? Em có nên goi phone lên USCCIS hōi tình trang ra Sao ko các Anh chi?
Anh chi nào có làm qua I 90 thì giúp em nhé, em chân thành cãm mên anh chi chúc Anh chi cuôi' tuân vui ve