Chào cả nhà lâu quá em không có thời gian lên diênc đàn, qua dây rôi lo cày kiếm tiền không còn thời gian rãnh luôn. mấy anh chị khoẻ hết hen.
CAE cho e hỏi hs của đứa e cua e diện chị e bao lãnh cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng lúc đó chồng của e gái e không chịu đi, nhưng giờ thì muốn đi, vây hs đó có được tiếp tục làm không vậy anh chị, mà nếu tiếp tục làm được thì bằng cách nào vậy, nhờ anh chị giúp đỡ. chúc cả nhà nhiều sức khoẻ.