Trường hợp của em như sau:ngày 4/4/2013 vừa rồi gia đình em lên phỏng vấn và đã hoàn thành. Nhưng vì nhà câu bên Mỹ 4 người, bảo lãnh 3 người ở nhà em nữa là tổng cộng 7 người thì thuế cậu em bên Mỹ phải khai tối thiểu là 45.000 USD nhưng cậu em chỉ khai 44.000 USD vì vậy phải cần người đồng tài trợ. Cậu em nhờ con trai làm người đồng tài trợ, anh này khai thuế tới 70.000 USD là đủ điều kiện để đồng tài trợ, nhưng anh đó lấy vợ nên phải làm bản I-864A, vì lý do cá nhân anh ấy không muốn vợ mình dính dáng vào mấy chuyện giấy tờ này nên nhà em không có bản I-864A. Vậy khi bổ túc vào lãnh sự quán có thể được chấp nhận không? Mong mọi người giúp đỡ giùm em.
Cám ơn mọi người nhiều lắm.