Tôi là thường trú nhân tại Hoa Kỳ . Tôi có bảo lãnh vợ và một người con ruột của tôi 15 tuổi ( Hồ sơ F-2A ) . Tôi có công ty và có nhà cho thuê tại Việt Nam ( có hợp đồng cho thuê nhà và đóng thuế tại Việt Nam ) , tôi cũng có khai thuế lợi tức của tôi tại Hoa Kỳ là $33000 ( Mỹ kim ) /năm và đóng thuế tại Hoa Kỳ . Như vậy đơn bảo trợ tài chánh của tôi có được lãnh sự chấp nhận không khi tôi không có làm việc và thu nhập trực tiếp tại Hoa Kỳ mà chỉ khai thuế và đóng thuế lợi tức tại Hoa Kỳ thôi . Ngoài ra trong ngân hàng tại Hoa Kỳ tôi có gởi tiết kiệm số tiền lớn $100.000( Mỹ kim ) . Tôi mong muốn được xuatnhapcanh.com giúp giải đáp thắc mắc của tôi . Trân trọng cám ơn
DungNguyen