Lời ngỏ:
Trước khi đăng ký xin gia nhập Hội Mân Côi - Dòng Đa Minh. Quý vị có thể đọc qua những dòng dưới đây để biết rõ hơn những điều liên quan đến Hội Mân Côi.

Hội Mân Côi là một hiệp hội thiêng liêng. Các thành viên tạo thành một tập họp - một phong trào gồm hàng trăm ngàn tín hữu, trong đó tất cả mọi thành viên gắn kết ý hướng và các nhu cầu của mình với ý hướng của phong trào.

1. Bổn phận của Hội viên:
* Mỗi ngày, mỗi thành viên lần 5 chục Kinh Mân Côi, tương đương với năm mầu nhiệm của một mùa.
* Nếu có ngăn trở nào, mà không thực hiện được thì có thể lần chuỗi bù vào ngày khác. Nếu vì lý do chính đáng mà không lần được 5 chục Kinh Mân Côi cho ngày đó, thì không mất ơn ích thiêng liêng, vì các thành viên trong Hội Mân Côi đều có tính liên đới với nhau.
* Thành viên không thể thực hiện được 35 chục Kinh Mân Côi trong 1 tuần (5 chục/ngày x 7 ngày/tuần = 35 chục) vì những lý do chính đáng, thì có thể đọc 20 chục cho 1 tuần, tương đương 4 mùa (5 chục hay 5 mầu nhiệm/mùa x 4 mùa = 20 chục hay 20 mầu nhiệm).
* Còn nếu cũng không thể thực hiện được 20 chục Kinh Mân Côi cho 1 tuần, thì thành viên có thể làm bổn phận như 1 nhóm viên Nhóm Mân Côi, nghĩa là đọc 1 chục Kinh Mân Côi cho mỗi ngày (xem thêm về Nhóm Mân Côi).

2. Quyền lợi (ơn ích) của Hội viên:
* Hội viên được hưởng sự che chở đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria và được hưởng nhiều phúc lành và ân xá khác nữa. “Nếu những ưu đãi, ân sủng và ân xá làm cho một hội đoàn có thể được khuyến khích gia nhập, thì chúng ta có thể nói rằng Hội Mân Côi là hội đoàn được Giáo Hội khuyến khích gia nhập nhất, bởi vì Hội Mân Côi là hội đoàn được ưa thích nhất và được ban nhiều ân xá nhất.” (Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, Le secret admirable du très saint Rosaire – Bí mật Kinh Mân Côi).
* Mỗi hội viên được hưởng ơn ích từ tất cả mọi hội viện trên toàn thế giới.
* Đặc biệt, các thành viên được hưởng ơn ích thiêng liêng từ tất cả mọi công trình tốt đẹp, nhờ ân sủng Thiên Chúa ban, được Dòng Đa Minh thực hiện và hoàn thành trên toàn thế giới.
* Hội viên được hưởng ân xá toàn phần vào ngày ghi tên gia nhập Hội Mân Côi, và những ngày sau đây: Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Chúa Hiển Linh, Lễ Truyền Tin, Lễ Mông Triệu, Lễ Mân Côi, Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

15 LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ MARIA
1. Mẹ hứa sẽ gìn giữ một cách đặc biệt và ban nhiều ơn cao cả cho tất cả những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi.
2. Ai kiên trì lần hạt Mân Côi sẽ nhận được một số ân sủng (nhãn tiền) có thể nhìn thấy được.
3. Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp đầy uy lực để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi, và phá tan các lạc thuyết.
4. Kinh Mân Côi làm cho các nhân đức và các việc lành phúc đức sinh hoat kết quả; Kinh Mân Côi mang lại cho các linh hồn dồi dào tình thương hải hà của Thiên Chúa nhất; Kinh Mân Côi sẽ đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người thay cho lòng quyến luyến thế gian, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của cải trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao.
5. Ai tín thác vào Mẹ qua việc năng lần hạt Mân Côi thì sẽ không bị hư mất.
6. Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, đồng thời áp dụng các mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào đời sống mình, thì sẽ không bị những nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải; người công chính sẽ tiến triển trong ân sủng và sẽ xứng đáng được hưởng đời sống vĩnh cửu.
7. Những người thành tâm kiên trì lần hạt Mân Côi thì sẽ được ơn trên phù trợ trong giờ lâm tử.
8. Những ai lần lạt Mân Côi thì sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa hướng dẫn và được ân sủng Chúa ban dồi dào khi sống cũng như trong giờ chết, và họ sẽ được tham dự vào công nghiệp của các phúc nhân.
9. Mẹ sẽ nhanh chóng cứu những linh hồn trung thành sốt mến lần hạt Mân Côi khỏi lửa luyện ngục.
10. Những con cái thành tâm với Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên thiên đàng.
11. Qua Kinh Mân Côi, các con xin gì thì sẽ được như ý.
12. Những ai phổ biến Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu giúp khi gặp túng thiếu cùng cực.
13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này là: những ai gia nhập vào các hội đoàn Mân Côi thì đều là anh chị em với các thánh trên trời khi sống cũng như khi chết.
14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi đều là con cái dấu yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô.
15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ chắn chắn cho phần rỗi linh hồn.
(dịch từ “Les 15 Promesses de la Sainte Vierge”, trong “La Sainte Vierge à Saint Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche”).

3. Tôn chỉ của Hội Mân Côi:
* Chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.
* Tôn vinh Mẹ Maria với Kinh Mân Côi.
* Thánh hoá bản thân mình và tha nhân bằng Kinh Mân Côi.
* Tiêu diệt ma quỷ đang ngày đêm tìm cách phá hoại Giáo Hội và cám dỗ các linh hồn bằng Kinh Mân Côi.

4. Mục đích của Hội Mân Côi:
Cầu nguyện chung hoặc riêng bằng Kinh Mân Côi với mục đích:
* Cầu nguyện cho Hội Thánh địa phương cũng như hoàn vũ.
* Cầu cho các linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục và các linh hồn anh chị em thân thuộc và các linh hồn.
* Cầu cho người có tội biết ăn năn trở về với Thiên Chúa, người chưa nhận biết Chúa có cơ hội tin nhận Chúa.
* Cầu cho những người đang đau khổ, bệnh tật và buồn chán.
* Cầu cho thế giới được hòa bình thịnh vượng.
* Đền tội cho mình ở đời này và đời sau trong luyện ngục.
* Xin Đức Mẹ 1 ơn gì, đặc biệt là xin cho khỏi những bệnh tật nguy hiểm.
* Cầu nguyện cho công việc truyền giáo và các sứ vụ khác của Giáo Hội.
* Cầu nguyện cho các gia đình, cho thế giới và cho các nhu cầu của con người...

5. Điều kiện gia nhập:
* Bất kỳ ai cũng đều có thể gia nhập Hội Mân Côi: không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị...
* Thành viên viên không phải đóng góp một khoản phí nào.

6. Hình thức thực hiện
* Các hội viên có thể họp mặt cầu nguyện chung với nhau bằng cách đọc 5 chục tại nhà thờ hay tại tư gia.
* Nếu không thể đọc chung với nhau hoặc với cộng đoàn được, thì mỗi thành viên có thể đọc ở nhà, đọc riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thời gian và khả năng của mỗi người.

7. Đăng ký gia nhập Hội Mân Côi:
Xin ghi những thông tin dưới đây:
Tên thánh:……………………………………
Họ tên:…………………………………………
Năm sinh:…………………………………….
Giáo họ:……………………………………….
Giáo xứ:………………………………………..
Giáo phận:……………………………………
Điện thoại:……………………………………
Email:…………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………

rồi gửi bằng các cách dưới đây:
* Email: kinhmancoi.net@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; ghi rõ là XIN GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI.
* Đăng ký qua điện thoại di động: 0988560042 (Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.).

* Gửi qua bưu điện:
KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Địa chỉ: Tu viện thánh Martin
Số 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hoà - Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; DĐ: 0988560042
(Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.)

8. Xác nhận hội viên
Khi Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh trả lời xác nhận rằng quý vị đã trở thành thành viên chính thức (hội viên) thì quý vị lập tức được trở thành hội viên của Kinh Mân Côi trong hệ thống Kinh Mân Côi toàn thế giới. Những hình thức xác nhận:
1/ nếu đăng ký bằng tin nhắn qua điện thoại di động thì sẽ nhận được tin nhắn xác nhận;
2/ nếu đăng ký qua email thì nhận được email xác nhận;
3/ nếu gọi điện thoại di động thì được trả lời xác nhận trực tiếp;
4/ nếu đăng ký trực tiếp tại văn phòng hoặc qua các cộng tác viên thì nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN qua nơi hoặc người ghi danh đăng ký;
5/ nếu đăng ký qua bưu điện (xin gửi kèm một con tem dán vào phong bí với đầy đủ thông tin người nhận) thì sẽ được gửi GIẤY CHỨNG NHẬN qua đường bưu điện.
Nếu không cần GIẤY CHỨNG NHẬN, thì khi nhận được trả lời cũng đủ rồi.
WWW. KINHMANCOI.NET
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Đặc trách
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Trích : http://kinhmancoi.net/home/index.php...coi&Itemid=115