Con chào chú vha08,
Con muốn hỏi chú là con đã tốt nghiệp ở Việt Nam rồi,giờ con chuẩn bị định cư ở Cali,khi con nộp đơn học ở trường bên đó,con tính là sẽ khai chưa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam để được học lại. Chú cho con hỏi là người ta co kiểm tra con đã tốt nghiệp đại học tại VN không. Con cám ơn chú