Con chào chú VHA08
Con định cư ở Boston mới 28 ngày ,chưa có thẻ xanh và an sinh xã hội .
Con đã học gần xong đại học kinh tế ngành Quản trị kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa hoàn thành, giờ con muốn transfer bảng điểm để học tiếp Accounting hoặc Finance
Con đến Bunkerhill Community college xin test để học ESL thì được level 6, học phí là > 1000 cho non-resident vì con chưa có thẻ xanh.
Con đến Roxbury College và Quincy College xin test cũng được level 6 nhưng học phí là 370USD/2 tháng.
1. Con nghe nói chương trình ESL là miễn phí, vậy sao các trường này lại tính phí?
2. Con ở khu Dorchester, Boston city, MA. Chỉ có 3 trường này là trường công lập , vậy trong 3 trường college này con nên chọn trường nào để dễ dàng chuyển tiếp lên đại học đúng ngành con mong muốn? Và những trường đại học nào ở Boston con có thể xin chuyển tiếp được?
Con mong chú bớt chút thời gian và giải đáp giúp con.
Chúc chú và gia đình sức khoẻ.