Con định phỏng vấn vào ngày 17/5 này. nhưng lại đang phân vân về kế hoạch học tập.
Con có 5.5 IELTS trường chấp nhận em học tiếng anh trước rồi sau đó sẽ học ngành managment vào mùa Fall 2013. Có thư conditional acceptance letter và trên I-20 cũng ghi là con sẽ take placement test before registeration. Student will study Bachelor of Art in Management.
con khai trong ds-160 là dự định học 5 năm. nhưng con ko thấy chỗ nào cho ghi là 4 năm 3 tháng hay mấy tháng hết. vì trong I-20 ghi là em học tiếng anh vào mùa hè nhập học July 02, 2013. Con không biết rằng lúc con trả lời con học 3 tháng tiếng anh và 4 năm học BA in Management có được không. con trả lời như vậy thì không đúng với những gì con khai như vậy có sao không chú.
Con có đọc các bài của chú thì thấy là dự định học 1 năm hoặc ít hơn về tiếng anh và sau đó thì học tiếp 4 năm BA in Management.
Mong chú và mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp cháu với !