Anh chị cho em hỏi là người bị bệnh tâm thần nhẹ có được xuất cảnh không ?