Xin chào các Anh Chị trong XNC, Em là thành viên cũ của XNC F3. Em mới định cư sang Mỹ được vài tháng, và cũng mới có việc làm ở Công ty điện thoại gọi về Việt Nam tên là THE QUE HƯƠNG(thequehuong.com ), nếu Anh Chị nào có nhu cầu thì giúp đỡ cho Em trong thời gian khó khan này. Thì xin gọi cho Em số cellphone 1-714-875-0286 (Giá 6.6 cents/phút)
Cám ơn sự giúp đỡ của các Anh Chi trong Forum XNC.