Custom Search
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

 1. #1

  Mặc định Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

  HỒ SƠ MÌNH BỊ VẬY LÀ SAO VẬY?NHỜ CÁC BẠN GIÚP DÙM,THANKS NHIỀU...
  We have reviewed the documents which you submitted in support of an application for an immigrant
  visa. Please review the information listed under each applicant's name and provide any documents
  which are indicated as missing or need additional information. You must submit the required
  information. Failure to provide the requested information will delay your immigrant visa interview.
  Please read the enclosed information to determine where to send all required copies of missing
  documents. If you have any questions regarding this letter, please call the National Visa Center at (603)
  334-0700 between the hours of 7:30am and midnight ET.
  Please include a copy of this letter with your correspondence and write your case number clearly (exactly
  as it appears below) on the upper right-hand corner of all documents.
  From the date you mail or transmit the requested information, please allow 20 business days for NVC to
  review this documentation/your mail. When we complete our review, the NVC will notify
  you/petitioner/beneficiary/attorney with information regarding the next processing step.
  If a period of one year passes without contacting the NVC (by e-mail, telephone, or mail), all
  submitted fees and documents will expire. Upon expiration, the fees and documents would need to
  be resubmitted in order to continue the immigration process.
  Case Number: HCM2013605039
  Beneficiary's Name: TRAN, BICH PHUONG THI
  Preference Category: CR1 - CONDITIONAL SPOUSE OF U.S. CITIZEN
  Priority Date: 02JUL2012
  National Visa Center
  Case Number Barcode Cover Sheet
  ______________________________________________
  􀂷 You must use this cover sheet when you physically submit forms
  and/or supporting documents to the NVC.
  Place a legible copy of this form on the top of each submission and
  mail to the address given below.
  Note: Failure to use this cover sheet will delay your visa.
  Use this cover sheet only for the case number indicated
  below.
  Information for any other case(s) being mailed in the
  same package
  must include the cover sheet for that case.
  National Visa Center
  ATTN: DR
  31 Rochester Avenue, Suite 100
  Portsmouth, NH 03801-2914
  􀂷 Do Not use this cover sheet if you are submitting forms and/or
  supporting documents by e-mail (Electronic Processing).
  Instead, type your NVC case number in the subject line of the
  e-mail message. Follow the directions on
  www.immigrantvisas.state.gov to correctly scan and submit
  forms and documents.
  HCM2013605039
  *HCM2013605039*
  INSTRUCTIONS FOR: TRAN, BICH PHUONG THI
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ______CORRESPONDENCE INSTRUCTIONS:_________________________________
  When responding to the National Visa Center, please include the bar code sheet that came with this
  letter. Failure to include the bar code sheet may cause a delay in the processing of your case. The bar
  code sheet should be placed on top of all documents being submitted for this case and mailed to the
  address provided.
  ______1 - IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 1:_______________________
  The National Visa Center is waiting for an Immigrant Visa Application to be submitted for this case.
  The Principal Applicant and any other Applicants who will be accompanying him or her to the United
  States must now download and complete an Immigrant Visa Application; please visit the following
  website for instructions:
  http://immigrantvisas.state.gov (click on the link for "submit Visa application and civil documents")
  Please submit the Immigrant Visa Application form(s) and required supporting documents for each
  Applicant in one package to the National Visa Center; sending this information separately will delay
  your visa.
  [VC1 05/20/2013] HCM2013605039 2. #2

  Mặc định Ðề: Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

  dịch :

  Chúng tôi đã xem xét các tài liệu mà bạn nộp để hỗ trợ một ứng dụng cho một người nhập cư
  visa. Vui lòng xem lại thông tin được liệt kê dưới tên của mỗi đương đơn và cung cấp bất kỳ tài liệu
  được chỉ định là thiếu hoặc cần thêm thông tin. Bạn phải đưa ra yêu cầu
  thông tin. Không cung cấp các thông tin yêu cầu sẽ trì hoãn cuộc phỏng vấn xin thị thực nhập cư của bạn.
  Xin vui lòng đọc các thông tin kèm theo để xác định nơi để gửi tất cả các bản sao theo yêu cầu của thiếu
  tài liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến thư này, xin vui lòng gọi National Visa Center tại (603)
  334-0700 giữa giờ 07:30 và ET nửa đêm.
  Xin vui lòng bao gồm một bản sao của bức thư này với thư của bạn và ghi số hồ sơ của bạn rõ ràng (chính xác
  như hình bên dưới) ở góc trên bên phải của tất cả các tài liệu.
  Từ ngày quý vị gửi hoặc chuyển các thông tin yêu cầu, xin vui lòng cho phép 20 ngày làm việc cho National Visa Center để
  xem xét tài liệu này / mail của bạn. Khi chúng tôi hoàn thành đánh giá của chúng tôi, National Visa Center sẽ thông báo cho
  bạn / người bảo lãnh / hưởng lợi / luật sư với các thông tin liên quan đến các bước xử lý tiếp theo.
  Nếu trong thời hạn một năm trôi qua mà không có liên lạc với NVC (bằng e-mail, điện thoại, hoặc email), tất cả
  lệ phí và các văn bản đệ trình sẽ hết hạn. Khi hết hạn, lệ phí và các văn bản sẽ cần phải
  được gửi lại để tiếp tục quá trình nhập cư.
  Số trường hợp: HCM2013605039
  Tên thụ hưởng: TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG
  Sở thích Thể loại: CR1 - PHỐI NGẪU có điều kiện của công dân Hoa Kỳ
  Ưu tiên ngày: 02JUL2012
  Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia
  Trường hợp số mã vạch Bìa Bảng
  ______________________________________________
  Bạn phải sử dụng tấm che này khi bạn thể chất nộp tờ
  và / hoặc hỗ trợ tài liệu cho National Visa Center.
  Đặt một bản sao rõ ràng của hình thức này trên đầu trang của mỗi trình và
  mail đến địa chỉ dưới đây.
  Lưu ý: Không sử dụng tấm che này sẽ trì hoãn cấp thị thực của bạn.
  Sử dụng tấm che này chỉ cho số trường hợp chỉ
  dưới đây.
  Thông tin cho các trường hợp khác (s) được gửi trong
  cùng gói
  phải bao gồm cả trang bìa cho trường hợp đó.
  Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia
  Attn: DR
  31 Rochester Avenue, Suite 100
  Portsmouth, NH 03801-2914
  Không sử dụng tấm che này nếu bạn đang gửi các hình thức và / hoặc
  hỗ trợ các tài liệu bằng e-mail (chế biến điện tử).
  Thay vào đó, hãy nhập số trường hợp NVC của bạn trong dòng chủ đề của
  e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên
  www.immigrantvisas.state.gov để quét một cách chính xác và trình
  hình thức và tài liệu.
  HCM2013605039
  * HCM2013605039 *
  HƯỚNG DẪN: TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG
  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
  HƯỚNG DẪN ______CORRESPONDENCE: _________________________________
  Khi trả lời các Visa Trung tâm quốc gia, xin vui lòng bao gồm các bảng mã vạch đi kèm với điều này
  thư. Không bao gồm các bảng mã vạch có thể gây ra một sự chậm trễ trong việc xử lý trường hợp của bạn. Thanh
  bảng mã nên được đặt trên đầu trang của tất cả các giấy tờ nộp cho trường hợp này và gửi đến các
  địa chỉ cung cấp.
  ______1 - Nhập cư VISA ÁP DỤNG PHẦN 1: _______________________
  National Visa Center đang chờ đợi cho một đơn xin thị thực nhập cư phải nộp đối với trường hợp này.
  Người nộp đơn chính và bất kỳ ứng viên khác, những người sẽ đi cùng mình đến Hoa
  Hoa bây giờ phải tải về và hoàn thành một đơn xin thị thực nhập cư, vui lòng truy cập sau
  trang web để được hướng dẫn:
  http://immigrantvisas.state.gov (nhấp vào liên kết cho "ứng dụng Visa submit và các văn bản dân sự")
  Xin vui lòng gửi mẫu đơn xin thị thực nhập cư (s) và tài liệu hỗ trợ cần thiết cho mỗi
  Nộp đơn trong một gói đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia; gửi thông tin này một cách riêng biệt sẽ trì hoãn
  visa của bạn.
  [VC1 2013/05/20] HCM2013605039


 3. 24-05-2013, 12:25 AM


 4. #3
  Ban điều hành vuthangsi's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  4,771

  Mặc định Ðề: Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

  NVC thông báo
  1 yêu cầu nộp DS-230.
  2 Khi gởi thư cho NVC , đặt các mã vạch BARE CODE SHEET TRÊN ĐẦU TRANG CỦA CÁC GIẤY TỜ NỘP CHO TRƯỜNG HỢP NÀY .
  3 Ghi số case number , ở phía trên bên trái các giấy tờ , như hình minh họa này
  http://xuatnhapcanh.com/forum/showth...nh-minh-họa
  4 Khi gởi hồ sơ đi, kèm theo lá thư này của NVC .
  YÊU HOA HỒNG KHÔNG PHẢI VÌ HOA .
  MÀ YÊU VÌ MÀU HỒNG CUẢ HOA .


 5. #4

  Mặc định Ðề: Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

  cảm ơn Loves nhiều lắm nhe


 6. #5

  Mặc định Ðề: Hs chờ complete,nhờ ace giúp mình với hcm2013605039

  cảm ơn Anh vuthangsi nhieu nhieu....


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •