Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ.
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mợ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ...

Mình đã đi chung trên con đường dang dở.
Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn.
Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang.
Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương...

Đời hay nói rằng: "Yêu là chết ở trong lòng một ít..............."

NHƯNG NẾU KHÔNG YÊU , THÌ CHẾT CẢ CỎI LÒNG .
THÀ CHẾT MỘT ÍT , CÒN HƠN ALL DIE HEART .

Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.