(PL)- Ngày 4-6, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tăng phí xét đơn xin visa không định cư (phí MRV). Phần lớn đương đơn xin visa sẽ phải nộp phí xét đơn mới là 140 USD.


Riêng những loại visa theo giấy phép làm việc của Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ nộp phí 150 USD. Ngoài ra, phí xét đơn mới đối với visa E sẽ là 390 USD, visa K là 350 USD.


Mức phí mới này được áp dụng ngay với những đương đơn có hẹn phỏng vấn từ ngày 4-6 trở đi. Nếu đương đơn đã đóng phí xét đơn trước ngày 4-6, phải đóng bổ sung số tiền chênh lệch.

B.AN - Pháp Luật Online