- Chào chú Vha08 !

- Cháu dự định sẽ học chuyên ngành Finance của trường Calstate Fullerton ! Cháu sẽ học ở Cypress college rồi transfer lên .

- Cháu sẽ bắt đầu học mùa Fall này .

- Bây giờ cháu đang chuẩn bị study-plan cho các semester để học cho tốt và tốt nghiệp nhanh .

- Điểm CPT của cháu là : Math 70% ( precalculus ) , English 84% ( English 185 advanced level )

- Và đây là lower-division requirement cháu xem ở assist.org :

REQUIRED LOWER-DIVISION CORE COURSES
--------------------------------------------------------------------------------
ACCT 201A Financial Accounting (3)|ACCT 101 C & Financial Accounting (4)
|ACCT 103 C Computerized (1)
| Accounting
--------------------------------------------------------------------------------
ACCT 201B Managerial Accounting (3)|ACCT 102 C & Managerial (4)
| Accounting
|ACCT 103 C Computerized (1)
| Accounting
--------------------------------------------------------------------------------
BUAD 201 Business Writing (3)|MGT 211 C Writing for Business (3)
--------------------------------------------------------------------------------
ECON 201 Principles Microeconomics (3)|ECON 105 C Principles of (3)
| Economics-Micro
| OR
|ECON 105HC Honors Principles of (3)
| Economics
--------------------------------------------------------------------------------
ECON 202 Principles Macroeconomics (3)|ECON 100 C Principles of (3)
| Economics-Macro
| OR
|ECON 100HC Honors Principles of (3)
| Economics
--------------------------------------------------------------------------------
MGMT 246 Bus & Its Legal Environ (3)|MGT 240 C Legal Environment of (3)
| Business
--------------------------------------------------------------------------------
ISDS 265 Introduction to (3)|CIS 111 C Computer Information (3)
Information Systems & | Systems
Applications |
--------------------------------------------------------------------------------
MATH 135 Business Calculus (3)|MATH 130 C Survey of Calculus (4)
OR | OR
MATH 130 A Short Course in (4)|MATH 130 C Survey of Calculus (4)
Calculus |
OR | OR
MATH 150A Calculus (4)|MATH 150AC Calculus I (4)


- Mong bác tư vấn dùm cháu !
- Cảm ơn bác nhiều !