cho em hỏi nếu dự luật thành công thì gia đình em có thể đi nhanh hơn không và em không hiểu current là gì em nghe anh kia nói hồ sơ F3 F4 sẽ Current là sao