Hi everyone!
Mình đang ở San Jose. Mình có nghe nói sắp tới có apply Obamacare nhưng ko biết ngày nào bắt đầu, mình đang rất cần insurance. Mong các cô chú các bạn trong xnc giúp cho mình biết: khi nào có thể bắt đầu apply obamacare? Và cách apply như thế nào? ở đâu?

Thank you guys too much.