Custom Search
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: NHỮNG KINH NGUYỆN NHIỆM MẦU của Chúa Giêsu Kitô

 1. #1

  Mặc định NHỮNG KINH NGUYỆN NHIỆM MẦU của Chúa Giêsu Kitô

  NHỮNG KINH NGUYỆN NHIỆM MẦU
  của Chúa Giêsu Kitô
  (Những lời nguyện này, được Chúa ban cho chúng ta như những lời thỉnh cầu của Ngài với Thiên Chúa Cha Trên Trời trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài, và đã đọc lại cho Barnabas để chúng ta cầu nguyện mỗi ngày.)
  Lời Nguyện để Đánh Bại Satan và Bè Lũ của Chúng
  (Ngày 5 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Các con không cần phải sợ đoàn lũ đông đảo của kẻ thù. Các con chỉ cần dâng lên những Thương Tích, đau đớn và Máu từ Bàn Tay Trái của Ta để đánh bại chúng; các con sẽ thấy chúng tan biến đi như tro bụi… Ta bảo đảm với các con, nhiều vương quốc của ma quỷ sẽ tan biến trong nháy mắt. Hãy cầu nguyện và hướng dẫn mọi người kinh này. Máu Châu Báu của Ta sẽ giãi cứu.”)

  Hỡi đạo binh đông đảo, kẻ thù của cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá nơi đồi Can-vê, là thần của bóng tối và tội lỗi, cha của mọi kẻ dối trá, ta đứng trên cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô mà dâng những đau đớn, những Thương Tích và Máu Châu Báu từ Bàn Tay Trái của Ngài lên Cha Hằng Hữu để đánh đổ, phá hủy, và trừng phạt các ngươi. Amen.
  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con - Xin hiển trị trong con và trong đời sống của toàn thể nhân loại. Amen.
  Lời nguyện cho sự Bảo Vệ và Hiệp Nhất của đoàn chiên
  (Ngày 6 tháng 7 năm 1998)
  (“Hỡi các con Ta, mỗi khi các con đọc lời nguyện này là các con làm cho Triều Ðại ta trên trái đất đến sớm hơn. Qua lời nguyện này, Cha Ta sẽ làm cho Nước Chúa đến nhanh hơn. Giờ của lần Hiện Xuống Thứ Hai, khi đó Lời cầu nguyện của Ta sẽ được đáp ứng để tất cả sẽ trở nên một… Tất cả những ai làm việc sùng kính này sẽ vui mừng lớn lao khi Nước Ta trị đến. Ta sẽ luôn bảo vệ chúng.”)

  Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha tất cả những Thương Tích, những đau đớn, và Máu Châu Báu từ Ðôi Bàn Chân Thánh của Con Cha, là Chúa và Thầy chúng con, cho tất cả con cái Ngài đang bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt trong khu rừng kinh hãi
  này. Xin bảo vệ chúng khỏi thú dữ và ban bình an cho chúng để chúng trở nên một, và hiệp nhất như Cây Đinh đóng chặt Ðôi Bàn Chân Chúa, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin hiển trị mãi mãi. Amen.
  Lời Nguyện để được ẩn trú bên Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô
  (Ngày 7 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Hỡi các con Ta, những ngày đầy sự dữ này sẽ nuốt đi nhiều linh hồn. Vì thế, Ta chỉ dạy lời nguyện nhiệm màu này cho các con để các con có thể được cứu. Nương Long của Ta mở ra cho mọi người. Hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho tất cả mọi người. Những ai hướng dẫn kinh này cho người khác đọc sẽ được bảo vệ. Ta yêu tất cả các con. Hãy nhanh chân cứu lấy mạng sống các con…”)

  Ôi lạy Cha Dấu Ái, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Đấng đã bảo vệ con cái Is-ra-en khi xưa dưới Ðôi Cánh của Ngài nơi đồng khô với những cơn lạnh và nóng của sa mạc; con xin dâng lên Cha cuộc Tử Nạn của Chúa Con, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô, để bảo vệ dân Ngài đang tản mát khắp nơi trên thế giới. Xin Máu và Nước rửa sạch và tăng cường sức mạnh, cứu thoát và thanh tẩy chúng con để chúng con có thể tìm về nơi ẩn náu bên Cạnh Nương Long của Con Cha đang mở ra cho tất cả mọi người. Amen.
  Lạy Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô – Xin là nơi trú ẩn an toàn cho chúng con. Amen.

  Lời Nguyện Giải Thoát Những Nguyền Rủa, Tai Ương Xấu Của
  Dòng Tộc
  (Ngày 8 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Hỡi các con của Ta, hãy hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho toàn thế giới. Tất cả những ai đang sống dưới sự nguyền rủa, mà bền bỉ đọc lời nguyện này sẽ được giải thoát khỏi những nguyền rủa trên họ. Bất kỳ gia đình nào đang hứng chịu những nguyền rủa (ảnh hưởng xấu) do tội lỗi tổ tiên họ gây ra, mà làm tuần cửu nhật 144 ngày qua lời nguyện này, sẽ được giải thoát. Tất cả những ai bẻ gãy giao ước và đáng chết sẽ được cứu và cũng sẽ được giải thoát khoải sự nguyền rủa trên họ nếu họ bền bỉ đọc lời nguyện này và sám hối.”)

  Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, là Ðấng yêu thương, khoan dung và tốt lành. Xin hãy nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, và thương xót chúng con. Con xin dâng lên Cha những đau đớn của Chúa Giêsu bị đánh đòn nơi cột đá, những Thương Tích và Máu của Ngài, cho tất cả dân Ngài đang sống dưới sức nặng của sự nguyền rủa do tội lỗi của tổ tiên chúng con và sự bất tuân khi bẻ gãy giao ước mà họ đã hứa với Ngài. Qua hình phạt roi đòn của Con Ngài xin Cha giải thoát chúng con, chữa lành chúng con bằng những Thương Tích Chúa và cứu chúng con bằng Máu Châu Báu của Ngài. Amen.
  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin giải thoát chúng con khỏi những sự nguyền rủa hay những tai ương xấu. Lạy Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô - Xin chữa lành những vết thương của chúng con. Vì hình phạt roi đòn của Ngài - Xin bảo bọc chúng con. Amen.
  Lời Nguyện Bồi Dưỡng Đức Tin
  (Ngày 9 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Khi Ta sắp lìa khỏi Dân Ta trên trái đất, sự đớn đau của Ta tăng lên khi Ta nhớ đến sự bất trung của họ. Ta cũng nghĩ đến thời gian sắp đến thật kinh hoàng và đáng sợ, vì rất nhiều người sẽ phản bội Ta như Giuđa, trong khi những người khác thì từ chối là họ đã biết Ta… Các con hãy luôn cầu nguyện kinh này cho đức tin và phổ biến cho toàn thế giới trước khi thời đại nguy khốn đến với tất cả sức mạnh của nó. Nếu các con có một chút đức tin, dầu chỉ bằng hạt cải, các con sẽ vượt qua thời gian này. Lời nguyện nhiệm màu này rất mạnh mẽ. Hãy chỉ cho toàn thế giới. Ta yêu thương tất cả các con.”)

  Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Thông Biết mọi sự, Chúa của tiên tri Ê-lia và các ngôn sứ, xin hãy nhìn đến Đầu Thánh của Con Một Cha và xin thương xót chúng con. Xin Cha hãy đến và cứu dân Cha. Con xin dâng lên Cha tất cả những xấu hổ, những đau đớn, những Thương tích và Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Ngài cho tất cả các con Cha đang sống trong thời nguy khốn này. Xin Cha tăng cường đức tin của chúng con qua việc Chúa Giêsu Kitô Con Cha bị nhạo báng, và xin cứu chúng con qua Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Cha. Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con được học biết đau khổ và chết trong Cha. Amen.
  Lạy những Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Amen.
  Lời Nguyện cho sự Biểu Lộ Thánh Ý Chúa
  (Ngày 10 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Nổi thống khổ… của Ta càng tăng thêm khi Ta vào vườn Giết-sêma- ni. Ta nhìn đến con cái của ta và thấy chúng đang ngủ mê trong khi kẻ thù đang tiến tới thật nhanh và đang dành ưu thế… Trái Tim Ðau Khổ của Ta đã thốt ra những lời này “Tại sao các con ngủ? Các con không thể canh thức với Ta dầu chỉ một giờ sao? Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Khi Ta quỳ xuống cầu nguyện lần nữa, gánh nặng cái chết đè lên Ta. “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Cuối cùng, Ta ngước mắt lên và cầu nguyện với Cha Ta như thế này… xin cho toàn thế giới biết sự hiển trị của Cha trên trái đất.”)

  Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là đấng Tạo Hóa và là Tác giả của sự sống. Ngài yêu thương thế giới Ngài tạo ra. Vì thế mà Ngài đã sai Con Một đến để cứu chuộc, để Nước Ngài trị đến. Xin Cha hãy nhìn đến Con Ngài và đứng lên từ ngai tòa Ngài. Xin hãy nâng Tay phải và cứu dân Ngài. Con xin dâng lên Cha những đau đớn, thống khổ, và cuộc tử nạn của Con Một yêu dấu Cha, cho cuộc chiến thắng khải hoàn và hiển trị của Ngài trên trái đất. Nhờ Máu Châu Báu của Con Cha, xin lập lại giao ước mới và mang tất cả con cái Cha trở về với Thánh Ý của Ngài. Amen.
  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô—Xin hiển trị mãi mãi. Lạy cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô—Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.

  Lời Nguyện để Chịu Đựng Qua Sự Trừng Phạt Sắp Tới
  (Ngày 13 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Các con hãy cầu nguyện để thời kỳ các con đang sống được rút ngắn. Hãy cầu nguyện cho đức tin các con sẽ không bại cuộc. Hãy cảnh giác đề phòng. Hãy luôn tỉnh thức và canh chừng… Có bao nhiêu các con sẽ chiến đấu và chống trả kẻ thù của Ta, chế ngự, và mang những tù nhân trở về? ... Các con hãy học lời nguyện này và cầu xin luôn, đặc biệt là trong những khi bị những thử thách… Khi dân Ta chối bỏ và kết án Ta mà hô to rằng “Ðóng đinh! Ðóng đinh Hắn vào thập giá!” Ta ngước nhìn lên trời và cầu xin cùng Cha Ta rằng…”)

  Lạy Cha Dấu Ái và Đầy Lòng Xót Thương, Thánh Ý Cha là tất cả loài người sẽ được cứu. Xin Cha nhân từ nhìn xuống Con Cha đang bị chối bỏ và lên án, đang lãnh chịu nhiều đau khổ và sẽ chịu những sự tra tấn bởi tội lỗi của dân Ngài. Xin hãy nhìn xem tội lỗi đang gây ra cho Con Một Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả loài người, đang sống những tháng ngày xấu xa tội lỗi, xin dâng lên Cha tất cả những hành hạ, đau đớn, chối bỏ, và nhục nhã của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đức tin mọi người được đứng vững trước những thử thách và nhẫn nại chịu đựng những khổ sở triền miên. Nhờ những đau đớn của Con Cha, xin cho họ chiến đấu đến cùng. Amen.
  Lạy cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin cứu chúng con. Amen.
  Lời Nguyện xin ơn cho Con Chiên khỏi vấp ngã
  và chống lại sự vấp ngã trong Đức Tin
  (Ngày 22 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Ta đã nhìn thấy trước sự từ bỏ đức tin không ngớt của dân Ta và cách họ liên miên từ chối Thiên Chúa của họ và đóng đinh Ta mỗi ngày. Sự đau đớn dâng lên dữ dội khi Ta thấy họ thật khó khăn để trở về… Nhiều người sẽ dừng lại trên đường vì họ nghĩ rằng đường đi quá xa và quá khó… Bao lớn số dân Ta sẽ mất hy vọng và sa ngã… Hỡi các con, Ta bảo với các con hãy tỉnh thức và đứng vững! Qua những lần ngã xuống của Ta, Ta nhớ tất cả những việc đó và dâng lên Cha Ta qua lời nguyện này… Nhờ đó, Cha Ta sẽ đổ xuống trên các con những ơn sủng cần thiết để chịu đựng đến giây phút cuối. Tất cả những ai cầu nguyện kinh này với lòng sùng kính sẽ được tràn đầy Thánh Thần và sẽ học biết vâng lời và khiêm nhường.”)

  Lạy Cha Hằng Hữu và Dấu Ái, xin nhân từ nhìn xuống Con Một Cha. Xin nhìn cây thập giá nặng trĩu mà họ sữa soạn cho Con Một Cha và xin thương xót dân Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả những đau đớn, những thống khổ, và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa
  Giêsu Kitô, Ðấng ở cùng chúng con; cho toàn thể dân Ngài đã chối bỏ đức tin họ và sẽ chối bỏ đức tin trên những đồi núi cao và thung lũng sâu của thế giới này. Nhờ sự ngã xuống của Con Cha dưới cây Thánh Giá, xin cho họ thêm sức mạnh để vương lên và đứng vững trong đức tin thật. Vì đại dương Máu Châu Báu của Con Ngài đổ dưới cây Thánh Giá trên đường xá Jerusalem, xin tăng sức cho những ai thiết tha thi hành Thánh Ý Cha. Amen. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin tăng sức cho linh hồn yếu đuối của chúng con. Amen.
  Lời Nguyện cho sự vinh quang Chúa được hiển trị trên Trần Gian
  (Ngày 27 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Sự xuất hiện của Con Rồng Ðỏ và Tên Phản Kitô (AntiChrist) trong giờ cuối của thời kỳ này đã đâm xuyên qua Trái Tim Ta thật mạnh, trong lúc Ta đang rao giảng trên trần thế, và càng mảnh liệt hơn khi Ta sắp trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá. Khi Ta bị treo trên Thánh Giá, Ta đã nhìn thấy trước sự kiêu hãnh của Con Rồng. Hắn khoe khoan rằng hắn sẽ thống trị trần gian mãi mãi… Ta dâng lên Cha Ta trong thinh lặng lời nguyện này cho sự sụp đổ của kẻ thù của cây Thánh Giá… Hỡi các con, qua lời nguyện này Tên Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ cùng bè lũ của chúng chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để ngự trị trên trần gian thôi. Các con càng cầu nguyện, thì giờ ngự trị trên trần gian của chúng càng bị rút ngắn.”)

  Ôi lạy Cha Dấu Ái và Ðầy Lòng Thương Xót, Ðấng thông biết mọi sự và đầy quyền năng, Ðấng Khởi Ðầu và Cùng Ðích của mọi sự, là Chúa Cha Hằng Hữu đã tạo dựng muôn loài, bản năng Ngài không cho phép Ngài bỏ rơi các con. Xin hãy nhân từ nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, đã đến để cứu chuộc nhân loại và đem Triều Ðại Cha xuống trần gian. Chúng con xin dâng lên Cha những thống khổ, những sự hành hạ, những đau đớn và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đánh bại hết kẻ thù của Cây Thánh Giá Cứu Ðộ, là Kẻ Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ đang chống lại sự thật bây giờ và cho đến giờ cuối của thời kỳ này, Nhờ Máu Châu Báu của Ðấng Cứu Ðộ chúng con và hơi thở cuối cùng của Ngài trên trần gian, xin Cha cho chúng tan biến như bọt biển dưới ánh mặt trời để Triều Ðại Cha mau đến trên trần gian. Amen.
  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.
  Lời Nguyện chống lại Tội Lỗi của Xác Thịt
  (Ngày 28 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Các con có biết Ta bị trần truồng trước mặt công chúng để các con sẽ đánh bại và giết đi những đam mê của xác thịt mà dẫn đến tội gian dâm và ngoại tình không? Hỡi các con, kẻ thù của Ta đã dùng tội lỗi này để dành con người thuộc về nó… Bất cứ người tội lỗi nào thường xuyên cầu nguyện kinh này sẽ đạt được ơn ăn năn tội thật… Các con càng cầu nguyện kinh này nhiều, thì càng nhiều người trở về với Ta và rời bỏ việc gian dâm và ngoại tình. Nhiều người sẽ hư mất vì những tội lỗi xác thịt. Hãy cố gắng nhiều để cứu các linh hồn…”)

  Lạy Cha Chí Thánh và Ðầy Lòng Thương Xót, Con Một Cha đang đứng trần truồng trước mặt công chúng để dân Ngài được nhận biết và sợ phạm Giới Răn của Ngài. Xin Cha chấp nhận lời nguyện khiêm nhu của con cho tất cả dân Ngài, đang sống trong tội lỗi, gian dâm và ngoại tình, qua tất cả những sự xấu hổ và ô nhục của Con Một Cha, xin Cha đụng chạm đời sống họ để họ sám hối và xin cứu họ. Nhờ Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, nhỏ xuống trên trái tim họ, để họ sám hối và được cứu với, và qua sự xấu hổ của Con Cha, xin cho họ can đảm ăn năn trở lại. Amen.
  Lời Nguyện Cho Những Trẻ Em Bị Phá Thai Ðược Phép Rửa
  (Ngày 29 Tháng 7 Năm 1998)
  (“Hôm nay, máu trẻ thơ đã đổ đầy trên Thiên Ðàng. Con số đó quá nhiều, thật quá nhiều. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sắp đổ xuống nhân loại… Máu của chúng làm phiền lụy Trái Tim đau đớn của Ta và làm tăng sự thống khổ của Ta… Qua lời nguyện này, một số lớn thai nhi sẽ được cứu; hãy cầu nguyện kinh này mỗi ngày và phổ biến cho toàn thế giới. Những ai dạy lại lời nguyện này sẽ không bị hư mất. Những linh hồn trẻ thơ trên Thiên Ðàng sẽ không để họ hư mất. Chính Ta, với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bảo vệ họ khỏi rơi vào tội trọng.”)
  Lạy Cha Trên Trời, tình yêu Cha vĩnh cửu. Trong đại dương tình yêu thương của Cha, Cha đã cứu thế giới qua Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, xin Cha hãy nhìn đến Con Một Cha trên Thánh Giá đang triền miên đổ máu vì yêu thương dân Ngài và xin ơn tha thứ cho thế giới. Xin Cha ban Phép Rửa cho những trẻ em bị phá thai, bằng Máu Châu Báu và Nước từ Cạnh Sườn của Con Ngài, đã bị chết treo trên Thánh Giá để cứu độ chúng, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Qua cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha ban cho chúng sự sống vĩnh cửu, qua những Thương Tích của Ngài xin cho chúng được chữa lành, và qua Máu Châu Báu của Ngài xin cho chúng được giải thoát và được vui mừng cùng với các Thánh trên Thiên Ðàng. Amen.

  Lời Nguyện Ngắn và Hiệu Lực Ðể chuộc tội cùng
  Thiên Chúa Cha
  (Ngày 22 Tháng 7 Năm 1999)
  (“Tất cả những ai tôn sùng Máu Châu Báu Ta, là an ủi Chúa Cha, Ðấng thương yêu Con Ngài rất mực. Khi con tôn sùng Máu Châu Báu Ta, những đau đớn trong Trái Tim Cực Thánh Ta được nguôi ngoai. Trái Tim Sầu Bi của Mẹ Ta cũng sẽ được an ủi. Hỡi các con, hãy luôn luôn tôn sùng Máu Châu Báu Ta và dâng nó lên Cha Ta để xin lòng thương xót. Hãy nghe lời nguyện này. Luôn cầu nguyện kinh này để chuộc tội thế giới. Hãy cầu nguyện 3 lần, mỗi lần con cầu nguyện, Ta bảo đảm với con là Lòng Thương Xót Chúa sẽ gia tăng gấp bội. Hãy cầu nguyện kinh này luôn luôn và nhiều lần trong ngày, vì con đang sống trong những ngày đầy tội lỗi. Hãy cầu nguyện kinh này để con sẽ được an toàn khỏi lữa thanh luyện. Hỡi các con, hãy phổ biến kinh này cho toàn thế giới.”)
  Lạy Cha Hằng Hữu, Con xin dâng lên Cha tất cả những Vết Thương của Con Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, những đau đớn và thống khổ của Trái Tim Cực Thánh Ngài và Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài tuôn ra từ tất cả những Vết Thương Ngài, để đền bù tội
  lỗi của con và toàn thế giới. Amen. (3 lần)

  LỜI KHẨN CẦU ÐẦY QUYỀN NĂNG XIN ƠN BẢO VỆ
  Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trong tay
  (Ngày 7 tháng 7 năm 1997)
  Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Chúa!!! Lạy Vũ Khí đầy quyền năng. Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Máu Châu Báu của Ngài!!!
  Lạy Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình đầy thương xót, xin tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài trên các linh hồn. Xin làm thỏa cơn khát của chúng con và xin đánh bại ma quỷ. Amen.
  Lạy Máu Cứu Ðộ đầy quyền năng, xin chiến đấu chống lại ma quỷ. (3 lần)

  KINH NGỢI KHEN VÀ SÙNG KÍNH THIÊN CHÚA
  Thánh! Thánh! Thánh!
  Chúc tụng Danh Thánh Chúa.
  Chúc tụng Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa.
  Chúc tụng Máu Châu Báu Cực Thánh.
  Mọi vinh quanh, tôn vinh và chúc tụng đều quy về Chúa Giêsu chịu Ðóng Ðinh.
  Kính thờ Ba Ngôi Cực Thánh.
  Amen, Amen, Amen!

  Nguồn : https://sites.google.com/site/nhungt...kinh-nhiem-mau


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •