Hi all,
Em là người ở US muốn ĐKKH với ng ở VN vào tháng tới, mà đám cưới sẽ tổ chức vào năm sau (sau 6 tháng), liệu làm như vậy có ảnh hưởng gì ko? sau khi ĐKKH, em có thể lập hổ sơ bảo lãnh ko hay phai chờ sau khi đám cươi?

cám ơn các anh chị