E có em trai lúc trước học lớp 7 ở vn,hiện tại e muốn hỏi cách đăng kí cho e trai e đi học middle school và e cần giấy tờ gì để đăng kí và phải đến trung tâm nào để đăng kí. mong ace hướng dẫn cho e.Gia đình e đi diện F4, qua được 4 tuần và e đang ở alexanria,VA 22312. cám ơn ace nhiều mong ace giúp đỡ.