Chú ơi, cháu đã liên lạc với trường cấp lại cho cháu I-20 với chuyên nganh BA & management, thoi gian học 2 năm, bằng Associate. Trong I-20 có nói trường bắt buộc sv học av. Vậy chú cho cháu hỏi khi CO hỏi kế hoạch học tập trong bao lâu thì cháu trả lời 5 năm đúng ko chú ( 1 năm ESL, 2 năm college sau đó transfer). Lần này cháu đã liên lạc vời trường hỏi kĩ hơn, cháu muốn lấy transfer degree nên sẽ lấy Associate chứ ko fai 1 year certificate ạ
Vào 10:37 Ngày 06 tháng 7 năm 2013, Hoàng Nguyễn <nghoang228@gmail.com> đã viết:Chú ơi cháu pv và rớt nhưng cháu ko phục, CO người Hàn, ô số 6, CO ko hỏi gì nhiều cả:

Cháu chào, CO mặt lạnh như tiền

Give me your passport, I-20...

CO: what are you studying in VN?

ME: I'm studying Management in HUFLIT university and I'm a freshmen

CO: what school will you study in US?

ME: Madam, I will study in Clackamas community college and ( cháu định nói major nhưng bị ngắt)

CO: why CCC?

ME: when I plan to study in US, I did a lot of search for the information about some schools such as PCC, MCC, but I chose CCC because is's the only college offers me a certification in management

CO: what are your plan when you study in US?

ME: I will study ESL for one year or less and after that I will study my major management to get certification for 1 year and then transfer to PSU to get bachelor's degree Cháu rớt ở chỗ này - khi dợt phỏng vần cho cháu, chú có nói cháu đã chon sai major/degree

CO: what university have you just said?

ME: PSU, madam

CO: show me your transcript, do you have TOEFL or IELTS?

Cháu vừa đưa vừa trả lời. Not yet, but I communicated with my college's advisor and was informed that even with a TOEFL, I also have to take a placement test and base on my test score, I will take place in an English program

nhìn bảng điểm 2 giây rồi đưa ngược ra

đánh máy lạch cạch 1 hồi : sorry, I cant grant you a visa

ME: Can you give me a reason, please?

CO: sorry. everything's done. Thank you! và đưa cháu tờ giấyCháu ko biết cháu chưa thuyết phục CO chỗ nào chú ơi, cháu trả lời khá rõ, cũng ko run ko sợ. Chị cháu bảo cháu pv lần nữa, chị sẽ đợi. Chú ơi chú cho cháu lời khuyên với

1 - Khi dợt PV cho cháu, chú dặn là học xong chương trình management certificate, cháu sẽ xem lại và sẽ quyết định có học cao hơn để lấy bằng BA_Management hay không.

2 - CHú có giải thích: Tất cả những lớp cháu học trong chương trình Cert. Management sẽ được tính khi transfer lên đại học - NHƯNG muốn transfer lên đai học thì cháu PHẢI học và pass lớp ENG Composition (hay ENG 101) hoặc có TOEFL - Đon giản là cháu phải hội đủ điều kiện yêu cầu của trường đại học.


Nếu cháu hiểu rõ giáo dục Mỹ, và biết rõ mình phải làm gì để học thành tài, chuyện lấy visa chỉ là thủ tục, chứ không có chuyên CO hung thần