Chào chú Vha08
Cháu là Huy hiện nay 29 tuổi, cháu hiện đã tốt nghiệp trường đại học Ngân hàng TP.HCM
Xin chú tư vấn dùm cháu là khi qua Mỹ thì nên học lại university hay học tiếp lên MBA ngành tài chính.
Gia đình cháu phỏng vấn ngày 09/08/2013 diện F4 định cư tại CA.
Chân thành cảm ơn chú!