chào ACE, em qua mỹ gần 1tháng rưỡi rồi, gd em ỏ north Austin, em muốn học nghề tiện. Xin mọi người giúp đỡ dùm em. cám ơn rất nhiều