ANH CÒN NỢ EM .
Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Phan Thành Tài


Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm

Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
......


Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.