Chào mọi người,

Winter quarter 2013 em đã nộp FA và chỉ list trường De Anza College, đã nộp những documents theo yêu cầu của trường (De Anza Student Income Certification và Information Sheet). Do một số trục trặc nên FA chưa được approve, và em đã tạm dừng cho đến nay.
Bây giờ em chuyển qua Mission College, em đang trong quá trình xin FA ở trường Mision (Fall semester). Liệu thông tin của em bên De Anza có bị chuyển tới Misson khi nộp FA và có ảnh hưởng gì đến quá trình xin FA không? Nếu không khai đã nộp FA ở De Anza có trục trặc gì không?

Chân thành cảm ơn.