Xin chào ace,

Rất mong ace giúp đở trường hợp muốn in DS 160
Anh của mình đăng ký DS160 cho mình, và gởi Mã Số Xác nhận, từ đó mình in Giấy xác nhận (Confirmation). Vì anh mình tự điền nên có những thông tin mình cần xem lại, nên khi mình vào web thì chỉ thể hiện Print Confirmation or Email Confirmation, còn cột chính giữa là "Print Aplication" không thể hiện.

Bây giờ mình muốn in ra tất cả những thông tin anh của mình đã điền. Vậy mình phải vào đâu?
Xin ace giúp đở.
Thanks so much!