Chào chú vha08.
Cháu và mẹ đến mỹ được 4 tháng theo diện f2b và cháu ở vùng camarillo bang CA.Đầu tháng 8 dì cháu gọi đến trường college ở đó thì người ta nói là người mễ học đông quá nên kêu cháu và mẹ học ở library.Cháu có vài vấn đề muốn hỏi chú là cháu muốn học vừa học nghề tiện và học esl thi phải làm thế nào chú hay phải đợi đủ 1 năm để vào college vì cháu qua tháng 4.Cháu chưa tốt nghiep cap 3 và tiếng anh thì kém.Cháu có được trợ cấp FAFSA không chú vì cháu không hiều trường hợp cua cháu có thể xin được không vì cháu 26t.Mẹ cháu học nail thì có xin trợ cấp của chính phủ tiền học được không chú?Cám ơn chú vha08