anh chị cho em hỏi e điền mẫu đơn DS 230 e ko viết tay ma đánh máy in ra rồi ký tên được ko ahhh?