Cháu qua Mỹ 10 tháng, sống gần Manhattan ở tiểu bang NY, nhờ chú vha08 giúp cháu chọn trường học để sau này chuyển tiếp lên ngành PA (physican assistant) ạ? Cám ơn chú nhiều.