em có số HS f3 là HCM2005675199
Priority date : 11/03/2003
Approval date : 09/06/2005
Child's DOB :08/04/1990
Ngày 22 tháng 7 năm 2013 là em quá tuổi.
và em chưa có ngày visa đáo hạn
và em thấy các gia đình f3 đa số là có năm approvel đa số là 2009. nhưng gia đình em là 2005.Vì thời gian chờ quá lâu Và tại sao hồ sơ của em lại tiến hành lâu như vậy nên khi mở HS thì con của em đã quá tuổi 2 tháng. bây giờ mở HS thì không thì con em không có tên trong danh sách đóng tiền. hiện giờ gia đình em đang rất lo.vì người chị đã đi lấy chồng chỉ còn một đứa. đến bây giờ lại quá tuổi không biết làm cách nào cháu có thể cứu xét đi cùng gia đình . mong ACE trong diễn đàn chỉ giúp.