Kính chú ,

Cháu là thành viên từ laâu của diễn đàn , em cháu là Khánh năm ngoái có nhờ chú giúp làm FAFSA và đã đi học khóa Sping 2013 nay học tiếp tục khóa Fall 2013 tất cả dều do Fafsa trả tiền học . Năm ngoái khi chú hướng dẫn em cháu làm sau đó em cháu làm luôn cho cháu và Ba Mẹ cháu theo lời chú khuyên . Kết quả Fafsa trả lời : Chúc mừng và báo số tiền cho là full .
Kháo fall này cháu mới có điều kiện đi học lại . Cháu đã làm đầy đủ thủ tục test , chon lớp .... một cách thong suốt khôn có gì trở ngại . Tuy nhiên hôm nay cháu lên trường sau khi làm thẻ Sinh viên và đi đóng tiền thì tại đây trường nói cháu không đủ thong tin là Ca Residence , cháu phải chưng minh là cháu ở đúng 1 năm một ngày thỉ mới Fafsa mới trả tiền ????
Cháu thật sự không hiểu là tại sao vì cháu đi qua đây cùng Ba Mẹ và em Khánh cháu . Và em Khánh cháu sau khi chú chỉ làm em cháu làm lại cho cháu cũng làm tương tự như vậy cho khóa Sping 2013 thì không bị hạch hỏi như vậy ?, và trả tiền học của Fafsa bình thường .

Có điều khác là cháu để cháu ở địa chỉ nhà bác cháu ( gần nhà ) . Cháu khai Independent vì tháng 10 này cháu 26 tuổi .

Cháu xin hỏi đó có phải là lý do chính không ? nếu vì vậy hôm nay cháu có thể sửa lại trên Fafsa không ? sửa thế nào ( sửa ở tại đại chỉ Ba Mẹ ? )

Hay theo chú là tại lý do nào mà như vậy . Và nay điều cần thiết cháu nên lm là gì ? chú cho cháu xin lời khuyên GẤP GẤP , ngày thứ hai tới 8/26/2013 là ngày nhập học , nếu đóng tiền trể họ sẽ liệt vào danh sách Drop for Nonpayment .
Cháu thật sốt ruột quá , vì đăng ký được lớp học nay rất khó .

Cháu xin Chân thành Cảm ơn mọi sự Phúc đáp , cháu rất mong được đi học lại trng điều kiện gia đình thật khó khăn .
Kính chúc Sức Khỏe và Vạn Sư Bình An .


Cháu Tiến