Cháu tính học bên máy tính mà không biết nên chọn chuyên ngành nào để thuận lợi cho việc tìm job sau này. Mong chú tận tình chỉ dẫn. Cám ơn chú nhiều.
http://www.rtc.edu/