Chú cho con hỏi thêm là khi con Admission (I-94) Number Retrieval tại : https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html

thì thông tin có 1 sai sót như sau :

I-20 của con :
Family Name (surname): Nguyen
First(given)Name : Uy
Middle Name : Quoc Trong


Visa cua con :
Surname: Nguyen
Given Name : Uy Quoc Trong

Details provided on Admission (I-94) form:
Family Name : Nguyen
First(given)Name : Quoc Trong


Như vậy có ảnh hưởng khi con đi làm giấy tờ (đăng ký an sinh xã hội, giấy phép lái xe...) của Con tai My không ạ? Nếu Con muốn sửa đổi thì Con phải làm gì ạ?Hỏi chu

Con cám ơn chú rất nhiều.


Ghi chú: (Sai sót này con nghỉ là do tên ghi trên vé máy bay khi Con mua ở Việt Nam, vì lần đầu tiên Con không để ý nên tên ghi trên vé máy bay là :
PASSENGERS:
NGUYEN/QUOC TRONG UY MR)